SKETCH

our second day

b0183923_21252689.jpgb0183923_21255339.jpgb0183923_2126741.jpgb0183923_21262865.jpg

herding birds

b0183923_21265415.jpgb0183923_21271418.jpg


they want me to get the little balls to play
b0183923_21273947.jpgb0183923_21281352.jpgb0183923_21283262.jpgb0183923_21285893.jpgb0183923_21291934.jpgb0183923_21293142.jpgb0183923_21294864.jpgb0183923_21315316.jpgb0183923_2132981.jpgb0183923_21322872.jpgb0183923_21324274.jpgb0183923_2133314.jpgb0183923_21331744.jpg
b0183923_21351842.jpgb0183923_21353784.jpgb0183923_21355174.jpgb0183923_2136755.jpgb0183923_21364896.jpgb0183923_21381184.jpgb0183923_21385774.jpgb0183923_2139429.jpgb0183923_21395233.jpgb0183923_2141295.jpgjoined a little christmas lunch
b0183923_21401063.jpgb0183923_21414218.jpgb0183923_21422693.jpgb0183923_2143047.jpgb0183923_21432338.jpgb0183923_21433982.jpgb0183923_21435180.jpg

the bridge of a princess? who? me?

b0183923_21441321.jpg


what say you phieren
b0183923_21471989.jpgb0183923_21472954.jpg
b0183923_21474338.jpg
b0183923_21475582.jpg

[PR]
by shalyatte | 2009-12-19 21:24 | Sketch